Hľadáte osobného pedagóga, ktorý rozvinie váš talent a otvorí vám nové možnosti využitia vied ?

International-Center-of-Education-logo.p

V rámci celoživotného vzdelávania si môžete doplniť svoje poznatky z rôznych oblastí. Môžete študovať to, na čo ste v živote doteraz nemali čas. Môžete sa porozprávať o novinkách, ktoré vás zaujali a neviete si vytvoriť svoj postoj. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach. INTERCEDU formou osobného pedagóga poskytuje širokú ponuku vzdelávania na mieru pre študujúceho. Náš tím lektorov, koučov a špecialistov z praxe je pripravený Vám poskytnúť svoje znalosti v kontexte praxe a potrieb študujúcich formou osobných videokonferencií, materiálov alebo osobných lekcií.

Máte otázky? Kontaktujte nás!