Contact

Pedagogické otázky: 


Dr. Ing. Kultan Jaroslav, PhD. 
Honorary prof. , Dr.h.c 
Katedra aplikovanej informatiky 
Fakulta hospodarskej informatiky 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

jkultan@gmail.com 

Technické otázky: 


Dušan Ščepka 
 I.D.C. Holding, a.s.

dusan.scepka@gmail.com

Heading 1

© 2020 by Intercedu