doc. Olga Kittova, PhD.

Kitova-Olga-Viktorovna_jpeg.jpg

Professional practice

1.02.2004 doteraz

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Pedagóg

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Výskum a výučba

Názov a adresa zamestnávateľa:

Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 851 35 Bratislava Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysoké školstvo

1994-2004 Gymnázium Hronská

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Zástupca riaditeľa, správa siete, učiteľ informatiky

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vyučovanie a riadenie výchovnej a vzdelávacej činnosti

Názov a adresa zamestnávateľa:

Gymnázium Federico Garcíra Lorcu, Hronská 3, 821 06 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Stredné školstvo

1993-1994

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie činnosti, vyučovanie

Názov a adresa zamestnávateľa:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 27 Bratislava, Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Odborné školstvo

1992-1993

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Samostatný energetický inšpektor

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Analýza energetických zariadení

Názov a adresa zamestnávateľa:

Slovenská energetická inšpekcia, Mlynské nivy 2, 821 01 Bratislava Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Energetika

1985-1993

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Pedagóg

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Veda a vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa:

Elektrotechnická fakulta STU, Ilkovičová 3, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysoké školstvo

Pedagogické pôsobenie na iných univerzitách v SR a v zahraničí

 

Atyrauská štátna univerzita Atyrau, Kazachstan 2018

AUOG – Atyrau, Kazachstan 2015, 2017

UMB Almaty, Kazachstan – krátkodobé prednáškové pobyty 2012, 2013, 2014

ENU Astana, Kazachstan – krátkodobý prednáškový pobyt 2013, 2014

STU v Bratislave, FEI – Ekonomika v energetike 2015/2016

PEVS v Bratislave – externe 2007-2015

STU v Bratislave, FEI, 1985-1992

DGINH Makačkala RF, dištančné kurzy 2014

DGINH Makačkala – Databázové systémy 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

ISGZ Kazan – krátke prednašky / дистанционные лекции 2011 - 2015

Získané ocenenia

 

2016 Honorary Professor of Economics Republic of Kazakhstan

Kazakh university of Economics, Finance and International Trade 2015 Dr.h.c.

Republic of Bulgaria Public Academy for science, education, culture

Vzdelávanie a príprava

2004-2008

Názov získanej kvalifikácie: PhD. vo vednom odbore Teória vyučovania technických predmetov

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:

didaktika, psychológia, pedagogika, informatika

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:

3. stupeň vysokoškolského vzdelania

2004-2007

Názov získanej kvalifikácie: PhD. v študijnom odbore Hospodárska informatika

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:

návrh IS, metodológia tvorby IS, makro a mikroekonomika, informačné systémy

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:

3. stupeň vysokoškolského vzdelania

 

1993-1994

Názov získanej kvalifikácie: Odborný energetický poradca

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:

energetika, energetické poradenstvo

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:

postgraduálne štúdium ukončené samostatnou prácou

1979-1985

Názov získanej kvalifikácie: inžinier – kybernetika energetických systémov

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:

energetika, automatizácia, riadenie v energetike

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:

Štátna technická univerzita Kyjevský polytechnický inštitút, Kyjev, ZSSR

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:

vysokoškolské štúdium