Multimedia Informatic section

Analýza dát a multidimenzionálna analýza 

Ing. Jaroslav Kultan, PhD., PhD.

3€

Dátový sklad ako dôležitý nástroj Business Intelligence

Ing. Jaroslav Kultan, PhD., PhD.

3€

Pokročilé využitie databáz

Ing. Jaroslav Kultan, PhD., PhD.

3€

Výber vhodného databázového systému pre malý a veľký podnik

Ing. Jaroslav Kultan, PhD., PhD.

3€

Информационные технологии / Information Technology

Др. Ярослав Култан, PhD., PhD. / Ing. Jaroslav Kultan, PhD.

3€

Import dát z Excelu do MySQL databázy

Ing. Jaroslav Kultan, PhD., PhD.

Free

© 2020 by Intercedu