Osobný učiteĺ

Hľadáte osobného učiteľa, ktorý rozvinie váš talent a otvorí vám nové možnosti využitia vied ?

Najžiadanejšie lekcie

MATEMATIKA

pre základné školy

Termíny na základe dohody

Pre viac informácii kontaktujte svojho učiteľa mailom.

Od:

€15 / hod.

FYZIKA

pre stredné školy

Termíny na základe dohody

Pre viac informácii kontaktujte svojho učiteľa mailom.

Od:

€15 / hod.

INFORMATIKA

pre univerzity

Termíny na základe dohody

Pre viac informácii kontaktujte svojho učiteľa mailom.

Od:

€20 / hod.

Pre poslucháčov
Pre učiteľov a lektorov

Máte otázky? Kontaktujte nás!