International Center of Education

Hydrogen for Biomedicine

The goal of this scientific meeting is to bring together the top scientists, research fellows and trainees, from all over the world to participate in this scientific forum including from Canada, USA, Asia and Europe.

Learn More

Special Offer

Mediamatika ako multifunkčný proces

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. , RNDr. Jozef Stašák, PhD.

Education

Každý podnikateľský subjekt možno chápať ako jednotu riadeného a riadiaceho systému, kde riadený systém tvoria pozemky, budovy, personál, technologické zariadenia a iné investičné celky a riadiaci systém pozostáva nielen z biznis procesov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť, ale jeho súčasťou sú ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú a vstupujú do vzájomných vzťahov a iniciujú zodpovedajúce spoločenské procesy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú priebeh ekonomických procesov, definujú kultúru vzťahov a píšu históriu existencie a funkcionality danej komunity alebo spoločnosti.

Podnik a podnikanie: Učenie a rast

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Economy

Piaty zväzok Podnik a podnikanie

Učenie a rast

Rozvoj adaptačných schopností v komplexnom a turbulentnom prostredí.

Podnik a podnikanie – Učenie a rast – hovorí o nevyhnutnosti spájať teóriu s praxou. Kassay v knihe upozorňuje aj na to, aby sa manažéri celoživotne vzdelávali. „Učenie a rast je v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí nevyhnutnosťou. Teoretické závery sú odrazom podnikateľskej praxe i mojich osobných skúseností,“ tvrdí. Celá pentalógia bola realizovaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. To vysvetľuje aj „šírku záberu“. Autor síce zdôrazňuje to, že nosnou témou aj v piatom zväzku je podnikanie. Kassay spolu s grafikom sa realizovali aj prelomovým prístupom ku grafickému spracovaniu, najmä piateho zväzku monografie. Aj z výrobných prevádzok zaznievajú hlasy, že „treba zachovať jednotu obsahu a formy“. Spojenie technických a humanitných vied vytvára úplne nový pohľad na autorskú tvorbu. Na základe jeho vlastných skúseností sa ukázalo, že spojenie vedy, osobitne vied o kultúre s inžinierskym myslením, je užitočné. Tiež je potrebné využiť talent mladých ľudí a preniesť kus umenia aj na nové obaly a klásť väčší dôraz na balenie produktov pri predaji konečnému používateľovi.

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

News & Events

International Youth Forum on Public Diplomacy InterYes 3.0
News
14.04.2023

International Youth Forum on Public Diplomacy InterYes 3.0

Young leaders from 29 BRICS + countries attended the International Youth Forum on Public Diplomacy held on 11.-12. of April 2023 in the format of videoconference. PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA attended the forum and represented the International Center of Education, a.s. The experts on public diplomacy introduced their activities in the first part called Expert session.

Pandémia COVID-19 očami fyziky
News
22.11.2022

Pandémia COVID-19 očami fyziky

Kontrola pandémie COVID-19 musí čerpať z odborných znalostí virológov, epidemiológov, psychológov, ale aj matematikov a iných odborov. Medzi nimi fyzika ponúka svoje vlastné nástroje a teórie, ktoré dokážu vysvetliť mechanizmy šírenia choroby, jej lokalizáciu a potláčanie

Presentation of Štefan Luby's book, Our National Academy
News
04.11.2022

Presentation of Štefan Luby's book, Our National Academy

Presentation of Štefan Luby's book, Our National Academy. SAS, Small Congress Center, Štefánikova 3, Bratislava, 12th October 2022.

1st Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine
Events
11.10.2022

1st Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine

The aim of the conference is to gather the leading representatives and top scientists, doctors, molecular biologists and representatives of top scientific institutes and clinics engaged in research and therapeutic use of hydrogen and its unique properties. A smaller group will also include doctoral students and postdoctoral fellows of research institutes and universities.

Upcoming Events

No upcoming events

* All times in CET