Education

In response to new technological capacities, teaching models for both classroom and online delivery must be reconsidered and recalibrated, because students are still taught conventional subjects in a traditional curriculum and have to pass standardized tests as a part of old-fashioned syllabus. A fundamental revision of our education systems is desperately needed, so students can promptly react to new social challenges. This process requires a re-thinking of teaching and learning practice, as well as classroom layouts, as more interaction takes place, involving the students, instructors, and outside experts who participate in-person or virtually. 

In the 21st century when many functions are done by artificial intelligence, we have to face the question: „What is the role of schools and what is the purpose of education?’’ Schools and the education sector are heavily regulated, and there are many people with vested interest who are content with maintaining the status quo. In reality, more and more students are looking for flexible learning options according to their personal needs. 

The incorporation of higher education institutions into the system of market relations, create the increased requirements for their competitiveness. As a result of global economic slowdown, many jobs are and will be lost in the future, which is closely linked to rise in unemployment. In order to succeed in the labor market, students will have to respond immediately to the new challenges, for example through retraining or upskilling. 

Methodical innovations represent the most common and characteristic type of innovation in the field of education, covering the process of teaching natural sciences and humanities from preschool education to higher education and the system of additional and advanced training. Opportunities for self-directed and non-formal online learning are likely to play an increasingly important role in learning, especially in the emerging post-COVID-19 economy. Our courses offer students unique opportunity to broaden their understanding of pedagogical issues in the context of their previous backgrounds and qualifications.

Categories

Loading...
Kocky sú hodené

Kocky sú hodené

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Book
English

Informačno-komunikačné procesy a ich reflexie v podnikovej a ekonomickej diplomacii   Názov knihy „Kocky sú hodené“, evokuje čitateľa/vnímateľa k zamysleniu sa. Ak sa povie kocka, pred duševným zrakom mnohých vynorí sa Rubikova kocka, niekdajší svetový hit. Mnohí si povedia: „Ten má ale šťastie!“ Lenže k šťastiu sa treba dopracovať, ono totiž je veľmi neverné a opúšťa tých, ktorým sa prihovára, obľúbi si usilovných, mysliacich a vytrvalých. Šťastie sa môže poľahky zmeniť na nešťastie, ak riziko je priveľké, nerozumné nad vlastné sily. Týka sa to každého človeka. Politika, diplomata, podnikateľa i radového robotníka. Sám som okúsil aj neprajnosť šťastia a mal som čo robiť, aby som sa z jeho zovretia vymanil. S veľkými dobrými i nedobrými skúsenosťami vo veku blížiacom sa k okrúhlej osemdesiatke sa nazdávam, povedané zjednodušene, že život každého človeka je sumou výhier a prehier. Ibaže napriek zložitostiam života človek by sa mal usilovať, aby počet výhier bol vyšší. To želám každému, kto vidí svoj zmysel života vo všeľudských hodnotách, pochopí aj súčasne dianie vo svete a napriek množstvu starostí v zápase o vlastnú existenciu dokáže sa nádejať, alebo aj hlboko veriť v lepší, kvalitnejší život osobný i v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

14,40 €
Mediamatika ako multifunkčný proces

Mediamatika ako multifunkčný proces

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. , RNDr. Jozef Stašák, PhD.
Book
English

Každý podnikateľský subjekt možno chápať ako jednotu riadeného a riadiaceho systému, kde riadený systém tvoria pozemky, budovy, personál, technologické zariadenia a iné investičné celky a riadiaci systém pozostáva nielen z biznis procesov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť, ale jeho súčasťou sú ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú a vstupujú do vzájomných vzťahov a iniciujú zodpovedajúce spoločenské procesy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú priebeh ekonomických procesov, definujú kultúru vzťahov a píšu históriu existencie a funkcionality danej komunity alebo spoločnosti.

12,00 €

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 18.07.2024