Osobnosti vedy so Štefanom Lubym

posts/268183.jpg

V septembri 2023 podpísali Európska akadémia vied a umení, Salzburg, zastúpená jej prezidentom prof. Klausom Mainzerom a INTERCEDU a. s. Pezinok, zastúpený jeho prezidentom prof. Štefanom Kassayom Memorandum o spolupráci. INTERCEDU a. s. prijalo záväzok medializovať činnosť Akadémie na svojom webovom sídle s cieľom priblížiť ju slovenským, českým, príp. po vytvorení dvojjazyčnej prezentácie aj čitateľom z ďalších krajín a podporovať tak v spolupráci s Akadémiou rozvoj vedy, umenia a zvyšovania tolerancie, čo je náplňou oboch inštitúcií.

V prvom kole sme sa rozhodli prezentovať významné osobnosti Akadémie, medzi ktoré patria jej zakladatelia (conditores), doterajší prezidenti, protektori, ktorými sa stávajú hlavy štátov v ktorých Akadémia cestou svojich delegácií pôsobí, laureáti Akademiou udeľovaných Cien tolerancie a v neposlednom rade najvýznamnejší členovia Akadémie – vedci a umelci, medzi ktorými majú výnimočné postavenie laureáti Nobelových cien.

Vzhľadom na mimoriadnu pozornosť venovanú vo verejnosti Nobelovým cenám otvárame našu rubriku Personalities of Science práve nobelovskými laureátmi. Akadémia sa v ich radoch teší pozornosti a úcte, o čom svedčí skutočnosť, že počas jej histórie  členstvo v Akadémii prijalo 35 laureátov. Medzi nimi priekopník kvantových technologii Anton Zeilinger bol touto cenou poctený roku 2022. Šesť laureátov už zosnulo.

Dodajme ešte, že medzi členov patria laureáti Nobelovej ceny, ktorí svojim výskumom zaznamenali prelom vo vede a nástup nových odborov. Príkladom sú A. Geim a K. Novoselov, ktorí uviedli na sénu nový a pozoruhodný material grafén, G. Binnig, konštruktér rastrovacieho tunelového mikroskopu, ktorý zobrazuje jednotlivé atómy, E. Charpentierová, spolupriekopníčka editovania genómu, P. Grűnberg ktorý je spoluzakladateľom nového smeru v informatike – spintroniky, alebo mimoriadne vplyvný ekonóm ktorý má korene na Slovensku - J. Stiglitz.

Ako prvý uverejňujeme profil nedávno zosnulého fyzika P. Higgsa, ktorý predpovedal zázračnú časticu – Higgsov bozón, potvrdený neskôr v CERN-e v Ženeve, čím sa skompletoval tzv. štandardný model vo fyzike elementárnych častíc.

Štefan Luby, editor rubriky

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 14.06.2024