Spacetime

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.
Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka.

Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

21/09/2022
Časopriestor // Spacetime 23 // 8/2022: Jüri Engelbrecht – Aktuálne úlohy akadémií a Akadémie

Časopriestor // Spacetime 23 // 8/2022: Jüri Engelbrecht – Aktuálne úlohy akadémií a Akadémie

Kliknite na obálku pre prehliadanie aktuálneho čísla časopisu

Knižnica: Spacetime

2022-09-21

2022-06-01

2022-05-01

2022-04-01

2022-03-01

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences