Scientific articles

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.
Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka.

Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

21/11/2022
Pandémia COVID-19 očami fyziky

Pandémia COVID-19 očami fyziky

Kliknite na obálku pre prehliadanie aktuálneho čísla časopisu

Knižnica: Scientific articles

2022-11-21

2022-06-17

2022-06-15

2022-04-26

2022-02-20

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences