European Academy of Sciences and Arts in Salzburg

Európsku akadémiu vied a umení (EAVU) založili roku 1990 Franz kardinál König, filozof prof. Nikolaus Lobkowicz a kardiochirurg prof. Felix Unger. Z expertného krúžku rezultovala kniha F. Ungera a K. Königa Predsa len máme budúcnosť. Prví dvaja zakladatelia sú už nebohí. Felix Unger bol až do roku 2020, teda plných 30 rokov, opakovane voleným prezidentom akadémie.

F. Unger študoval vo Viedni, v USA pôsobil na troch klinikách, ako prvý v Európe transplantoval umelé srdce, v rokoch 1985 až 2011 bol prednostom Univerzitnej kardiochirurgickej kliniky v Salzburgu. Čestné doktoráty mu udelili v Tokiu, Budapešti a Temešvári. Bol vyznamenaný aj prezidentom SR a je členom Učenej spoločnosti Slovenska. Jeho starí rodičia mali domov v Trnave, starý otec sa podieľal na budovaní mosta cez Váh v Piešťanoch a otec navštevoval školu v Bratislave.

V roku 1995 navštívil F. Unger Bratislavu a podpísali sme Memorandum o spolupráci EAVU so Slovenskou akadémiou vied. Zo Slovenska mala Akadémia už vtedy niekoľko členov a po podpísaní memoranda sa proces prijímania urýchlil. Štefan Luby sa stal delegátom – vedúcim slovenskej členskej základne a je ním dodnes. Počet členov Akadémie zo Slovenska vrátane tých, čo nás už opustili, je 54, súčasne zo Slovenska bolo iniciované prijatie 6 zahraničných členov z ČR, Talianska, Číny a Nemecka, vrátane predsedu AV ČR J. Drahoša a prezidenta Humboldtovej nadácie H. Schwarza.

Akadémia má sedem tried, sú to humanity, medicína, umenie, prírodné vedy, spoločenské vedy – právo, ekonómia, technika a environment a svetové náboženstvá. Slovenská delegácia patrí v akadémii medzi najaktívnejšie. Na základe toho bol Štefan Luby pozvaný za člena senátu EAVU a v rokoch 2010 – 2019 bol viceprezidentom Akadémie.

EAVU

14/03/2024
Európska akadémia vied a umení, Salzburg

Knižnica: EASA

2024-03-14

2024-01-15

2024-01-04

2023-12-24

2023-12-02

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 18.07.2024