Personalities of science

Zeilinger Anton, 20. 5. 1945 Ried im Innkreis, Rakúsko – rakúsky kvantový fyzik. Fyziku vyštudoval roku 1971 na Viedenskej univerzite, habilitoval sa roku 1979. Jeho mentorom bol Helmut Rauch. Paralelne do roku 1983 pôsobil v  Massachusettskom inštitúte technológie v USA. Potom bol profesorom na univerzitách v Mníchove, Innsbrucku a vo Viedni. V rokoch 2004 – 2013 zastával funkciu vedeckého riaditeľa Ústavu kvantovej optiky a kvantových informácií Rakúskej akadémie vied. Od roku 2013 je emeritným profesorom Viedenskej univerzity. V období 2013 – 2022 bol prezidentom Rakúskej akadémie vied. Vo výskume sa zaoberal kvantovým previazaním častíc, pri ktorom meranie stavu jednej z páru previazaných častíc okamžite determinuje stav druhej častice bez ohľadu na ich vzdialenosť.

Je známy tým, že prvý uskutočnil kvantovú teleportáciu (1997), keď sa pomocou kvantového previazania dá preniesť (teleportovať) neznámy kvantový stav z jednej častice na druhú. Roku 1998 Zeilinger a jeho spolupracovníci dokonca previazali dve častice, ktoré nemali rovnaký pôvod. Výskum kvantového previazania slúžil ako základ v rozvoji kvantovej kryptografie, v ktorej sa previazanie používa na bezpečný prenos šifrovacích kľúčov. Roku 2006 Zeilinger a jeho spolupracovníci demonštrovali bezpečný prenos šifrovacích kľúčov medzi ostrovmi La Palma a Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch, ktoré sú vzdialené 144 km. Zeilinger je nositeľom početných ocenení, najvyšších štátnych vyznamenaní v Rakúsku, cien v Kanade, USA, SRN, Veľkej Británii, Izraeli, Japonsku, je laureátom Descartovej ceny EÚ, Wolfovej ceny, udelili mu šesť čestných doktorátov, je členom 16 akadémií a učených spoločností vrátane Učenej spoločnosti Slovenska, na najvýznamnejších univerzitách sveta prednášal vyše 40-krát. Nobelovu cenu vo fyzike mu v roku 2022 udelili spolu s A. Aspectom a J. Clauserom za vynikajúcu prácu zahrnujúcu experimenty s previazanými fotónmi, potvrdzujúcimi porušenie Bellových nerovností, a za priekopníctvo kvantovej informačnej vedy. Prof. Vladimír Bužek a doc. Mario Ziman z Fyzikálneho ústavu SAV udržiavajú s prof. Zeilingerom už mnohoročné plodné kontakty a spoluprácu.

Personalities of Science

06/06/2024
Zeilinger, Anton

Knižnica: Personalities of science

2024-06-06

2024-05-22

2024-04-26

2024-04-22

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 14.06.2024