International Center of Education

TALK STUDIO INTERCEDU

Prof. Dr. Klaus Mainzer

Learn More
International Center of Education

Recent Developments of Migration & Migration Policies in Slovakia

Learn More
International Center of Education

Molecular Hydrogen

Not only improves heart function after simulated transplantation in pigs, but also mitigates the oxidative stress of the entire organism

Learn More
International Center of Education

Cell therapy for heart failure

Current status and future directions. Do you want to know about the extraordinary properties of stem cells? Watch the lecture of Prof. Roberto Bolli

Learn More
International Center of Education

Hydrogen for Biomedicine

The goal of this scientific meeting is to bring together the top scientists, research fellows and trainees, from all over the world to participate in this scientific forum including from Canada, USA, Asia and Europe.

Learn More

Special Offer

Mediamatika ako multifunkčný proces

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. , RNDr. Jozef Stašák, PhD.

Education

Každý podnikateľský subjekt možno chápať ako jednotu riadeného a riadiaceho systému, kde riadený systém tvoria pozemky, budovy, personál, technologické zariadenia a iné investičné celky a riadiaci systém pozostáva nielen z biznis procesov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť, ale jeho súčasťou sú ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú a vstupujú do vzájomných vzťahov a iniciujú zodpovedajúce spoločenské procesy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú priebeh ekonomických procesov, definujú kultúru vzťahov a píšu históriu existencie a funkcionality danej komunity alebo spoločnosti.

Podnik a podnikanie: Učenie a rast

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Economy

Piaty zväzok Podnik a podnikanie

Učenie a rast

Rozvoj adaptačných schopností v komplexnom a turbulentnom prostredí.

Podnik a podnikanie – Učenie a rast – hovorí o nevyhnutnosti spájať teóriu s praxou. Kassay v knihe upozorňuje aj na to, aby sa manažéri celoživotne vzdelávali. „Učenie a rast je v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí nevyhnutnosťou. Teoretické závery sú odrazom podnikateľskej praxe i mojich osobných skúseností,“ tvrdí. Celá pentalógia bola realizovaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. To vysvetľuje aj „šírku záberu“. Autor síce zdôrazňuje to, že nosnou témou aj v piatom zväzku je podnikanie. Kassay spolu s grafikom sa realizovali aj prelomovým prístupom ku grafickému spracovaniu, najmä piateho zväzku monografie. Aj z výrobných prevádzok zaznievajú hlasy, že „treba zachovať jednotu obsahu a formy“. Spojenie technických a humanitných vied vytvára úplne nový pohľad na autorskú tvorbu. Na základe jeho vlastných skúseností sa ukázalo, že spojenie vedy, osobitne vied o kultúre s inžinierskym myslením, je užitočné. Tiež je potrebné využiť talent mladých ľudí a preniesť kus umenia aj na nové obaly a klásť väčší dôraz na balenie produktov pri predaji konečnému používateľovi.

Klaus Mainzer: Future through Sustainable Innovation

Prof. Dr. Klaus Mainzer

Informative

Prof. Mainzer (*1947) works as a philosopher of science on the fundamentals and future perspectives of science and technology. The focus is on basic mathematical research and computer modeling of science and technology. He became known as a complexity researcher who focuses on complex systems, algorithms and artificial intelligence in nature, technology and society.
Prof. Mainzer studied mathematics, physics and philosophy at the University of Münster, where he received his doctorate on philosophy and the foundations of mathematics (1973) and his habilitation in philosophy. Before his appointment to the Chair of Philosophy and Philosophy of Science at TUM and his work as director of the Carl von Linde Academy in 2008, he worked as a professor (1981-1988) and vice-rector (1985-1988) at the University of Konstanz and as a professor and founding director of the Institute for Interdisciplinary Computer Science (1988-2008) at the University of Augsburg. He was the founding director of the Munich Center for Technology in Society (MCTS) and has been TUM Emeritus of Excellence since 2016.

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

News & Events

Vzdelanie, výskum a inovácie (VVI) dokument VVI politiky - Expertná skupina Európskej akadémie vied a umení (EAVU), Salzburg
News
02.12.2023

Vzdelanie, výskum a inovácie (VVI) dokument VVI politiky - Expertná skupina Európskej akadémie vied a umení (EAVU), Salzburg

EAVU zriadila v novom funkčnom období svojho prezídia (2020 – 2025) viaceré expertné skupiny, ktoré vypracovali dokumenty ďalšieho rozvoja v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie a ich spoločenských dôsledkov, a environmentu, klímy a energie.

TALK STUDIO INTERCEDU: Prof. Dr. Klaus Mainzer and prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
News
22.11.2023

TALK STUDIO INTERCEDU: Prof. Dr. Klaus Mainzer and prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

In September 2023, the president of the International Center of Education – INTERCEDU, a.s. Prof. Štefan Kassay signed the Memorandum of Cooperation with Prof. Mainzer, the president of the European Academy of Sciences and Arts (EASA) in Salzburg, with the aim to deepen the cooperation of both institutions and support the science and education. The common goals were agreed and included in the Memorandum.

Najnovší vývoj v oblasti migrácie a migračných politík na Slovensku
News
13.11.2023

Najnovší vývoj v oblasti migrácie a migračných politík na Slovensku

V roku 2022 sa aj napriek zvýšeniu zamestnanosti ekonomický rast na Slovensku spomalil. Ročný rast HDP (v stálych cenách roku 2015) sa znížil na 1,7 % (z predchádzajúcich 3 %), zamestnanosť sa zvýšila o 1,7 % a reálne mzdy klesli o 4,5 % Spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 12,8 % (oproti 3,6 % resp. 1,9 % v predchádzajúcich dvoch rokoch).

Visit of the President of the European Academy of Sciences and Arts, Prof. Klaus Mainzer in Slovakia
News
11.09.2023

Visit of the President of the European Academy of Sciences and Arts, Prof. Klaus Mainzer in Slovakia

7.-8. September 2023, BRATISLAVA, LIMBACH- Professor Štefan Kassay’s Foundation for Support of Science and Education in cooperation with the International Center of Education –INTERCEDU, a.s. arranged the official visit of the President of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Professor Klaus Mainzer to Slovakia. Common path of both institutions enhancing development of science and education, linked to the dissemination of knowledge with the support of new innovation projects, is represented on the European level.  

Upcoming Events

No upcoming events

* All times in CET