Spacetime

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.
Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka.

Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

01/08/2022
Časopriestor // Spacetime 23 // 8/2022: Jüri Engelbrecht – Aktuálne úlohy akadémií a Akadémie

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences