Spacetime

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A,
                   902 01 Pezinok, Slovenská republika.
Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka.

ISSN 2730-0110


Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

01/04/2022
Štefan Luby: Grafén na križovatke

Štefan Luby: Grafén na križovatke

Kliknite na obálku pre prehliadanie aktuálneho čísla časopisu

Knižnica: Spacetime

2022-04-01

2022-03-01

2022-01-02

2022-01-01

2021-04-01

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences