European Academy of Sciences and Arts in Salzburg

EAVU zriadila v novom funkčnom období svojho prezídia (2020 – 2025) viaceré expertné skupiny, ktoré vypracovali dokumenty ďalšieho rozvoja v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie a ich spoločenských dôsledkov, a environmentu, klímy a energie. Prvý z týchto dokumentov uverejňujeme v súlade so vzájomnými záväzkami vyplývajúcimi z uvedeného Memoranda. Dokument približuje význam digitalizácie, interdisciplinarity, virtuálneho vzdelávacieho prostredia, prepojenia s piliermi Horizontu Európa a v neposlednom rade pozdvihnutie úlohy matematiky, ktorej význam nie je u nás v ostatných desaťročiach docenený.

02/12/2023
Vzdelanie, výskum a inovácie (VVI) dokument VVI politiky - Expertná skupina Európskej akadémie vied a umení (EAVU), Salzburg

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 18.07.2024